Her kan dere skrive litt om vaksine mot sesonginfluensa og om hvem som bør ta denne.