Konsultasjonstype Pris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist kr 154
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning kr 65
Blodprøvetaking og andre prøver kr 65
Etc kr 0